มั่นใจ....ปลอดภัยทุกขบวนการ


ในฐานะที่เป็นผู้นำตลาด "แก๊ส-ก๊าซ" ในZoneศรีราชา รายใหญ่มีนโยบายมุ้งเน้นพัฒนาคุณภาพการผลิต บรรจุและขนส่ง ซึ้งได้ออกแบบถูกต้องตามมาตราฐานคุณภาพอุตสาหกรรม ทุกถังเน้นกระบวนการผลิตที่ทันสมัย รวมทั้งรับผิดชอบ ต่อลูกค้า ในการดูแลรักษาถัง "แก๊ส-ก๊าซ"ให้มีความปลอกภัยตลอดอายุใช้งาน

ขอคำแนะนำเพื่มเติมได้ที่
บริษัท ศรีราชาแก๊ส จำกัด

sale@srirachagas.com